Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plánovité hospodaření v lese

 

Plánovité hospodaření v lese.

 

Často se při výkonu státní správy setkávám s dotazy občanů na téma podle čeho nebo podle jakých kritérií hospodaří vlastníci lesa na větších majetcích, respektive jakým způsobem plánují a řídí svou činnost v lese, popřípadě provádějí těžbu dříví.

 

Lesní hospodářský plán (LHP) je důležitý a povinný nástroj vlastníků lesů nad 50 ha. Hlavním účelem LHP je na základě podrobně zjištěného stavu lesa stanovit dlouhodobě únosnou výši těžby dřeva, která využitím produkčních možností lesa zajišťuje trvalý výnos a neohrožuje jeho podstatu ani plnění ostatních funkcí. Lesní zákon (č. 289/1995 Sb.) konstatuje, že tyto plány jsou nástrojem vlastníka lesa, který je oprávněn v rámci určitých limitů poměrně výrazně ovlivnit zásady budoucího hospodaření a tím i jeho výnos. Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Z historie


První lesní hospodářské plány u nás vznikaly ve 2. polovině 18. stol., kdy s přibývajícím počtem obyvatel a rozvojem průmyslu vzrůstal ekonomický význam lesa jako zdroje dřevní suroviny. Vlastníci větších soukromých i městských lesních majetků si uvědomili potřebu poznat složení a dlouhodobé produkční možnosti lesa jako trvalého zdroje ekonomického přínosu. Zhruba po 100 letech i státní orgány dospěly k poznání celospolečenského významu dlouhodobého plánování v lesích ve veřejném vlastnictví a v roce 1893 zákonem pro království České uložily obcím povinnost hospodařit podle LHP. Poté v roce 1928 byla zákonem o prozatímní ochraně lesů povinnost vyhotovit LHP a předložit je k úřednímu schválení rozšířena na všechny lesní majetky bez rozdílu vlastnictví větší než 50 ha. Tuto povinnost ukládá platný lesní zákon č. 289/1995 vlastníkům lesa i dnes. Pro lesy menší než 50 ha je z veřejných prostředků hrazeno vyhotovení jednodušších lesních hospodářských osnov.
Lesní hospodářský plán obsahuje mj. podrobný popis jednotlivých lesních částí (porostů a porostních skupin).

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 13324
Měsíc: 126
Den: 1